Ste škola zameraná na šport, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
Počas dištančného vzdelávania boli žiaci na online tréningoch. Inovácie sú v školeniach herných zručností –mentálnych tréningoch ,coerver coaching ,performance academy..
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Hľadáme stále nové výzvy, aby sme mali inovatívny obsah pre žiakov, učiteľov a rodičov aby sme neboli obohratou platňou
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Nové výzvy, nové podnety, nový obsah do všetkých dní. Aby sme boli stále atraktívny pre všetkých. A zároveň boli príkladom pre ostatných
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
Projekt športových tried a projekt pre nadaných a talentovaných žiakov a zapájanie do projektov žiakov z marginalizovaných skupín
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Bola to skúška pre všetkých .Ale zvládli sme aj hybridné vyučovanie
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
Sme naučení inovatívne pracovať. Stále sme vymýšľali projekty. A začali so školskými.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Že všetko sa dá. Len netreba plakať. Skúsiť všetky ponúkajúce formy výchovy a vzdelávania. Že je možné novými formami učenia zvýšiť percento úspešnosti žiakov v jednotlivých predmetoch .Že sa dá pracovať j s marginalizovanými žiakmi, len musí platiť byť láskavý , byť láskavý.