Ste spojená škola, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?

Na Evanjelickej spojenej škole v Martine vzdelávame deti vo veku od 3 – 19 rokov, teda takpovediac od ich prvých krokov až po bilingválnu maturitu. Mnohí z nich túžia následne študovať na vysokých školách v zahraničí, preto je potrebná nielen výborná príprava, znalosť a prax cudzieho jazyka, ale tiež schopnosť reagovať na rôznorodé výzvy pri získavaní nových vedomostí a zručností.

Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Vzdelávací proces berieme ako neustály rast a komunikáciu medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a meniacou sa občianskou spoločnosťou. Školu vnímame ako priestor, kde sa na modelových situáciách žiaci pripravujú na výzvy, ktoré ich v budúcnosti stretnú v ich povolaní. Preto potrebujeme byť inovatívny, aby sme nielen držali krok s dnešnou dobou, ale boli aspoň o krok vpred.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Pri inovatívnom vzdelávaní považujeme za najdôležitejšie, že do procesu vzdelávania sú žiaci aktívne zapojení a majú možnosť si mnohé veci prakticky vyskúšať. Vedie ich ku rozvoju kreatívneho a kritického myslenia, čo vnímame ako hlavnú devízu pri uplatnení sa na pracovnom trhu a v spoločnosti.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
Na škole sme otvorili robotické centrum, takže máme možnosť prakticky učiť deti, že digitálne technológie nie sú iba hračkou, ale pomáhajú riešiť reálne problémy a projekty.
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Naši učitelia sa počas celej pandémie venovali žiakom online formou – výučba prebiehala dištančne. Aktívne so žiakmi komunikovali, používali rôzne platformy a prinášali všetko potrebné, aby žiaci aj počas týchto náročných dní nestagnovali a posúvali sa vpred.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
Všetko nové a nepoznané si vyžaduje čas, nápady, prípravu a veľa energie. Častokrát sa cítime unavení, vyčerpaní. Avšak výsledky nás povzbudia a utvrdia v tom, že robíme správnu vec nielen pre žiakov, ale aj pre spoločnosť.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Chceli by sme, aby škola bola miestom, kde žiak nie je len budúcu vedec, budúci literát, budúci umelec, ale aby už v školskom priestore pracoval ako chemik, fyzik, biológ, spisovateľ.