O projekte

Čo je InoŠkola?

Víťazné školy – teda InoŠkoly – by mali vo výuke využívať moderné technológie a hľadať atraktívne spôsoby, ako ich aplikovať do vzdelávania žiakov a študentov. Prečo? Čelíme dobe informačnej revolúcie. Pre školy je táto situácia veľkou výzvou, keďže je potrebné pripraviť žiakov a študentov do ich budúcich povolaní, ktoré si možno dnes ešte ani nevieme predstaviť. InoŠkola má pomáhať žiakom rozvíjať ich kritické a kreatívne myslenie, leadership, schopnosti riešiť problémy, prácu s informačnými technológiami a mnoho ďalších nevyhnutných schopností.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?

Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek stredná alebo základná škola, ktorá má aj druhý stupeň vzdelávania. Musí sa nachádzať v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom alebo Košickom kraji.

Prečo sa prihlásiť do súťaže InoŠkola?

“Našou víziou je moderné školstvo, ktoré deti baví a zároveň ich pripravuje na priemysel 4.0. Informatizácia a robotizácia už nie sú budúcnosť, sú tu. Ak chceme, aby Slovensko bolo v tomto novom svete konkurencieschopné, musíme podporovať kreatívne iniciatívy využívajúce moderné technológie vo vzdelávaní.

A aj keď na Slovensku máme množstvo inovatívnych škôl, chceli by sme, aby deti na budúcnosť pripravovali všetky. Preto sme spustili projekt InoŠkola. V ňom naša odborná porota vyberie najlepšie školy z regiónov, ktoré “vedia ako na to”. Ako zvýšiť motiváciu, ako využívať technológie a ako zvyšovať záujem o učenie.

Víťazné školy sa potom na rok stanú Regionálnym hubom inovácií – akýmsi strediskom, odkiaľ budú môcť okolité školy čerpať inšpiráciu a preberať dobrú prax. Pridelená asistentka alebo asistent im pomôže zorganizovať konferenciu. Okrem toho získajú niekoľko zaujímavých nástrojov, ktoré môžu ich inovatívnosť posunúť ešte o krok ďalej.”

Annamária Brijaková a Silvester Buček – koordinátori projektu

Hodnotenie dotazníka

Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvom vyplní štandardizovaný dotazník zástupca školy a aspoň 50 žiakov. Odkaz na dotazník pre žiakov nájdete v úvode zástupcu školy. Dotazníky je potrebné vyplniť najneskôr 21. 2. 2022.
Najlepšie obodované školy postúpia do druhého kola, kde sa ich porota dopýta doplňujúce otázky.