Škola u Filipa

Víťaz pre regióny Podpoľanie, Novohrad a Horehronie

Píšete o sebe že ste zelená škola, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
V prvom rade to znamená záväzok pre učiteľov – ísť príkladom pre deti. V minimalizácii tvorby odpadu – nakupovanie podľa nevyhnutnej potreby, nepoužívanie jednorázových plastov, optimalizácia spotreby materiálu. V zabezpečení triedenia a zhodnocovania odpadu. V optimalizácii dopravy (vlak, autobus, MHD, bicykle). V zelenom obstarávaní produktov a služieb (lokálne produkty). Vo využívaní zdrojov (opatrenia na zníženie spotreby energie a vody). Využívame prvky zelenej infraštruktúry a architektúry, ťažíme z veľkého dvora a pokojného prostredia školy takmer na kraji lesa – učíme sa vonku. A v neposlednom rade je to realizácia workshopov a prednášok na environmentálne a globálne témy s cieľom vytvárania environmentálneho povedomia.
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Máme radi spätnú väzbu. Sami sa neskromne považujeme za inovatívnu školu a chceli sme vedieť, či si to myslí aj odborná porota. Neprihlásili sme sa s cieľom vyhrať súťaž. Spoluprácu si ceníme viac ako súťaž. Sme otvorená škola a zapojenie do externých projektov nás môže obohatiť o nové inšpirácie a nové pohľady. Rovnako ako my môžeme inšpirovať iných. Predpokladáme, že do tohto projektu sa prihlásili samé inovatívne školy, takže to bude aj skvelá výmena inovácií.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Dôležité je vytváranie mozgovokompaktibilného učiaceho prostredia pre deti a učiteľov a zároveň zámerné rozvíjanie zložiek Vysoko efektívneho učenia, ako je neprítomnosť ohrozenia, zmysluplný obsah, najlepší osobný výkon, adekvátny čas, obohatené prostredie, spätná väzba, spolupráca a zámerný pohyb.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
Overený edukačný model „Vysoko efektívne učenie“ (garantom je Asociácia S. Kovalikovej)
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Učenie sa stalo „ťažším“, chýbali nám sociálne kontakty, vzťahy a zážitky, na ktorých v škole staviame. Ale sme flexibilní, vieme sa prispôsobiť situácii, nájsť riešenie a z nevýhody spraviť výhodu.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
Ako dlhodobé prekážky vidíme pretrvávajúce mýty vo vzdelávaní v rámci vzdelávacieho systému na Slovensku. Napríklad: deti nemôžu v škole robiť to, čo ich baví, známka je pre dieťa odmenou, všetky deti sa musia učiť to isté, zodpovednosti deti naučíme tak, že ich dôsledne a neustále kontrolujeme, život je samá súťaž, preto sa deti musia v škole učiť obstáť v súťaži. Napriek overeným pedagogickým inováciám, ich implementácia v praxi nemá systémovú podporu.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Radi budeme zdieľať svoje skúsenosti v rámci programu Riadeného rozvoja školy, v témach formatívneho hodnotenia, integrácie vzdelávacieho obsahu a rozvoja životných zručností.