Odborná porota

Odborná porota ohodnotí prihlásené školy na základe informácií, ktoré získajú z vyplneného dotazníka. Z každého zapojeného regiónu vyberie jednu víťaznú školu.