InoŠkola

Slovensko má inovatívne školy!

Učíte na jednej z nich? Vyplňte jednoduchý dotazník a my vám zašleme vzdelávaciu spoločenskú hru 112. Registrácia do ďalšieho ročníka súťaže je spustená! Prihlásiť sa môžete do 21. 2. 2022.

Odborná porota následne vyberie z každého regiónu jednu školu. Tá sa stane prestížnym regionálnym hubom a zavedieme do nej špičkové nástroje vzdelávania.

Víťazi aktuálneho ročníka sa postupne predstavujú na konferenciách.

Chcem sa zapojiť!

Odmeny

Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek stredná škola alebo základná škola, ktorá má aj druhý stupeň vzdelávania. Musí sa nachádzať v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom alebo Košickom kraji.
Víťaznú školu za každého regiónu čakajú zaujímavé odmeny, ktoré dodajú nový vietor do plachiet učiteľskému zboru aj deťom. Zatiaľ vám môžeme prezradiť tieto:

Stanete sa prestížnym regionálnym hubom vzdelávania.

Vaša škola bude hostiť konferenciu, na ktorej organizáciu poskytneme asistenta alebo asistentku.
Pomôžeme vám s prípravou programu a oslovením kolegov a kolegýň z okolitých škôl a propagáciou vašej školy.

Získate prístup k inovatívnym vzdelávacím programom Accelium.

Accelium využíva strategické hry na zaujatie študentov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Na prácu s týmto systémom vás zaškolime.

Prídu k vám prednášať odborníci a odborníčky zo združenia Vĺčatá a našich partnerov.

Môžete sa tešiť na prednášky na témy Hry vo vzdelávaní, Kritické myslenie na internete, Bezpečnosť na internete, Gamifikácia vzdelávania a Využívanie ICT vo vzdelávaní. Ďalšie témy budeme dopĺňať

Každá zapojená škola získa spoločenskú hru 112, ktorá rozvíja kritické myslenie.

Hráči sa v roli operátora tiesňovej linky na základe hlásenia rozhodujú, kam poslať aký druh pomoci. Hra je určená pre deti vo veku okolo 10 – 12 rokov na hranie v triede.
Momentálne ju pre vás vyvíjame.

Vyplniť dotazník Viac o projekte

Odborná porota

Odborná porota ohodnotí prihlásené školy na základe informácií, ktoré získajú z vyplneného dotazníka. Z každého zapojeného regiónu vyberie jednu víťaznú školu.