InoŠkola

Slovensko má inovatívne školy!

Učíte na jednej z nich? Vyplňte jednoduchý dotazník a my vám zašleme vzdelávaciu spoločenskú hru 112.

Odborná porota následne vyberie z každého regiónu jednu školu. Tá sa stane prestížnym regionálnym hubom a zavedieme do nej špičkové nástroje vzdelávania.

Registrácia pre ročník 2022/2023 je ukončená!

Odmeny

Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek stredná škola alebo základná škola, ktorá má aj druhý stupeň vzdelávania. Musí sa nachádzať v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom alebo Košickom kraji.
Víťaznú školu za každého regiónu čakajú zaujímavé odmeny, ktoré dodajú nový vietor do plachiet učiteľskému zboru aj deťom. Zatiaľ vám môžeme prezradiť tieto:

Stanete sa prestížnym regionálnym hubom vzdelávania.

Vaša škola bude hostiť konferenciu, na ktorej organizáciu poskytneme asistenta alebo asistentku.
Pomôžeme vám s prípravou programu a oslovením kolegov a kolegýň z okolitých škôl a propagáciou vašej školy.

Získate prístup k inovatívnym vzdelávacím programom Accelium.

Accelium využíva strategické hry na zaujatie študentov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Na prácu s týmto systémom vás zaškolime.

Prídu k vám prednášať odborníci a odborníčky zo združenia Vĺčatá a našich partnerov.

Môžete sa tešiť na prednášky na témy Hry vo vzdelávaní, Kritické myslenie na internete, Bezpečnosť na internete, Gamifikácia vzdelávania a Využívanie ICT vo vzdelávaní. Ďalšie témy budeme dopĺňať

Každá zapojená škola získa spoločenskú hru 112, ktorá rozvíja kritické myslenie.

Hráči sa v roli operátora tiesňovej linky na základe hlásenia rozhodujú, kam poslať aký druh pomoci. Hra je určená pre deti vo veku okolo 10 – 12 rokov na hranie v triede.
Momentálne ju pre vás vyvíjame.

Viac o projekte

Odborná porota

Odborná porota ohodnotí prihlásené školy na základe informácií, ktoré získajú z vyplneného dotazníka. Z každého zapojeného regiónu vyberie jednu víťaznú školu.