Píšete o sebe, že ste zelená škola, aké špecifiká to so sebou prináša pri snahe o inovatívne vyučovanie?
Našou snahou byť skutočnou zelenou školou, dostať deti von z triedy a čo najlepšie využiť priestor okolo školy. V súčasnej dobe budujeme outdoorovú učebňu, ktorá bude slúžiť ako miesto pre učenie, relax, mimoškolské aktivity, ale bude aj miestom ako deti viesť k starostlivosti o to čo si sami s našou pomocou vybudujú. Vedieme deti k tomu, že príroda je vzácnym priestorom, ktorý môžeme využívať bez toho aby sme ho znehodnocovali.
Čo vás motivovalo prihlásiť sa do súťaže InoŠkola?
Máme za sebou a pred sebou cestu neustáleho sa zlepšovania, výziev, ale aj dobrých chýb. Sme veľmi radi, že môžeme po tejto ceste ísť. A aj keď sa nám zdá, že nevidíme koniec, je to v podstate skvelé, pretože to je znamenie, že sme v pohybe. Budeme radi ak sa môžeme o zážitky z nášho cestovania podeliť s inými.
Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnom vzdelávaní?
Snahu o rovnováhu medzi vedomosťami, zručnosťami, postojmi a tým aby sa naše deti v mori života nestratili. Je ťažké udržať tempo s dnešnou dobou a nestratiť ľudskosť. Bude skvelé ak naši absolventi budú v prvom rade “ľudia”.
Ktorý projekt posledných rokov považujete za najprínosnejší pre deti?
Ťažko povedať, ktorý z našich projektov bol pre deti najprínosnejší. Každý bol iný, dôležitý, zaujímavý, zábavný. Najprínosnejším bola asi zmena a rozhodnutie nestáť na jednom mieste a dovoliť aby všetky projekty, aktivity, hry, zážitky boli súčasťou nášho vyučovania.
Ako ste zvládli vyučovanie počas pandémie?
Od prvej vlny pandémie sme začali učiť online prostredníctvom Google Meet. Snažili sme sa aby naše hodiny neboli len odovzdávaním vedomostí, ale aby naše vyučovanie aspoň trochu nahradilo ľudský kontakt. Využívali sme množstvo aplikácií, videí, vzdelávacích softwérov, chodili sme si na online hodiny, mentorovali sa navzájom, prijímali a odovzdávali spätnú väzbu. Uplatňovali sme hybridné vzdelávanie, kedy niektorí žiaci navštevovali vyučovanie v triedach osobne, zatiaľ čo iní sa učili z domu. Učitelia učili diaľkovo a osobne v rovnakom čase využitím digitálnych technológií. To iba potvrdilo stratégiu, ktorú už dlho podporujeme, a teda že vzdelávanie je naozaj možné odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Akým najväčším prekážkam čelíte pri snahách o inovácie?
Aby naše nadšenie, snahy a optimizmus zdieľalo čo najviac našich kolegov.
Čím by ste chceli inšpirovať ďalšie školy v tom, aby sa stali tiež inovatívne?
Radi by sme sa podelili s ostatnými o zážitky z našej cesty zmeny obyčajnej štátnej školičky, ktorá sa snaží vychovať človeka pre lepšiu budúcnosť.